Kabinet wil geen referendum EU-verdrag

DEN HAAG - Het kabinet wil zoals verwacht geen nieuw referendum organiseren over het in juni gesloten nieuwe verdrag voor de Europese Unie. Een nieuw referendum is niet nodig en niet wenselijk. 

Dat heeft de ministerraad vrijdag unaniem besloten, maakte premier Jan Peter Balkenende bekend. 

Het kabinet volgt het advies van de Raad van State, waarin staat dat het nieuwe verdrag zich kenmerkend onderscheidt van de in 2005 verworpen Europese grondwet. Het nieuwe verdrag is volgens de Raad een wijzigingsverdrag dat niet zo bijzonder is dat er een volksraadpleging nodig is om het te ratificeren. 

Volgens Balkenende is het een gewoon wijzigingsverdrag en kunnen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het volgens de normale procedure goedkeuren. Staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) en de premier benadrukten dat het nieuwe verdrag voldoende tegemoetkomt aan de wensen van de Nederlandse bevolking, die de Europese grondwet in 2005 wegstemde. 

De Tweede Kamer kan nu zelf nog het initiatief nemen om een referendum te houden. De SP heeft al aangekondigd een wetsvoorstel hiertoe in te dienen en zal daarin in ieder geval de steun krijgen van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. 


Bron: Eindhovens Dagblad, 21 september 2007 

Kabinet neemt meer tijd voor besluit EU-referendum

DEN HAAG - Het kabinet is er nog niet uit om al dan niet een referendum te houden over het Europese hervormingsverdrag. Vrijdag sprak de ministerraad over het advies van de Raad van State over het nieuwe verdrag dat in juni op de Europese top in Brussel werd gesloten.
 
De PvdA-bewindslieden Wouter Bos (Financiën) en Frans Timmermans (Europese Zaken) verklaarden na afloop van het wekelijkse beraad dat het kabinet ,,een goed gesprek'' heeft gehad over de kwestie. ,,Maar een mooi en heel uitgebreid advies verdient ook een mooie en zorgvuldige reactie'', zei Timmermans. Beiden gingen niet in op de inhoud van het advies, omdat dat vertrouwelijk is.
Volgens ingewijden is de strekking ervan dat een referendum over het nieuwe verdrag niet nodig is, onder meer omdat er geen sprake meer is van een grondwettelijk karakter. Dat was volgens het adviesorgaan wel het geval bij de Europese Grondwet, wat destijds een referendum rechtvaardigde. De Nederlandse en ook Franse bevolking verwierpen het verdrag in 2005.
Bronnen meldden vrijdag dat het kabinet nog niet heeft besloten omdat er zaken in staan die toch andere overwegingen mogelijk maken. De ministers willen daar meer tijd voor uittrekken. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) zei vrijdag dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het kabinet volgende week wel een besluit zal nemen. Hij zei dat een zorgvuldige voorbereiding nodig is.

Bron: De Stentor, 14 september 2007


© Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-12-01